Το κέντρο «Φωλιά» στηρίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Συνδέσμων Ασθενών με την δημιουργία υλικού ή/και (συν)διοργάνωσης δραστηριοτήτων όπως εκπαιδευτικά ή ενημερωτικά συνέδρια, εργαστήρια, ημερίδες, διαλέξεις, συναντήσεις.

*Κέντρο Εκπαίδευσης Ασθενών (ΚΕΑ)

Σε συνεργασία με ειδικούς και εμπειρογνώμονες, συνεργάτες της ΠαΣΣΠ, το Κέντρο προετοιμάζει τη λειτουργία κέντρου Εκπαίδευσης Ασθενών σε θέματα που άπτονται των πιο κάτω:

  • Δικαιώματα των ασθενών που απορρέουν από εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς συμβάσεις, συστάσεις, οδηγίες κ.ά.
  • Ενίσχυση του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων των Συνδέσμων Ασθενών.
  • Τρέχουσες και υπό διαμόρφωση νομοθεσίες, οδηγίες, συστάσεις που αφορούν τα σπάνια νοσήματα.
  • Κανονισμοί, μελέτες, προγράμματα, στρατηγικές και δράσεις των συναφών εθνικών

επιτροπών που αφορούν:

– το Υπουργείο Υγείας

– το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και

– το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εργαλεία Εκπαίδευσης:

  • Διαδικτυακή Πλατφόρμα
  • Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια
  • Εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα
  • Σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις
  • Συνεργασίες με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
  • Σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών και επιτροπών εμπειρογνωμόνων

 

Κέντρο Φωλιά_Φυλλάδιο Υπηρεσιών 2017-2019

Υπηρεσίες του ΠΡΟΤΥΠΟΥ Κέντρου εν συντομία

Άλλα σχετικά