Φόρμα Επικοινωνίας

Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων

One of the most sublime experiences we can ever have is to wake up feeling healthy after we have been sick.

  • Οδός Τερρα Σάντα 10, 2001, Στρόβολος
    Λευκωσία, Κύπρος
  • Τηλέφωνο: +357 22 203762
  • Τηλεομοιότυπο: +357 22 203766
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση: card@raredisorderscyprus.com